Skip to main content

Geplaatst: 13 Aug 2015 van Admin - Acorn Trapliften België & gearchiveerd onder Tipps und Ratgeber

Zo zijn er mensen die bijvoorbeeld werken voor een sportvereniging

Bij vrijwilligerswerk denken we vaak aan mensen in hun werkzame levensfase die naast hun job ook nog vrijwilligerswerk doen.

Zo zijn er mensen die bijvoorbeeld werken voor een sportvereniging of als verzorgende voor mensen die hulp of bijstand nodig hebben. Een belangrijke groep van mensen die met vrijwilligerswerk wordt geholpen zijn ouderen.

Het vrijwilligerswerk voor hen kan vele vormen aannemen: van het wegwijs maken in sociale media tot het doen van klussen als boodschappen en huishoudelijk werk als verzorging.

Bij veel organisaties kun je je aansluiten om in georganiseerd verband vrijwilligerswerk te doen voor ouderen.

Dat kunnen instellingen voor sociaal cultureel werk zijn, maar ook zorginstellingen die naast de professionele verzorging streven naar een uitbreiding van hun dienstverlening, die wel belangrijk is, maar waarvoor vaak niet voldoende geld beschikbaar is om het door professionals te laten doen.

De oudere als vrijwilliger

Maar waarom zouden ouderen zelf geen vrijwilligerswerk kunnen doen? We worden allemaal steeds ouder en wat misschien nog belangrijker is, we blijven langer gezond en vitaal, dus ook in staat om nog dingen te doen en inspanningen te verrichten.

Veel ouderen blijken dat ook te willen: uit onderzoek blijkt dat 16 procent van de ouderen graag vrijwilligerswerk zou willen doen.

Vrijwilligerswerk door ouderen heeft veel voordelen. Niet alleen wordt een nieuw potentieel aan vrijwilligers aangeboord, die nuttige taken kunnen verrichten in de samenleving. Ook ouderen zelf winnen er bij.

Het blijkt dat ouderen die vrijwilligerswerk doen meer waardering voor zich zelf hebben en zich prettiger voelen dan ouderen die dat niet doen.

De derde levensfase

voltooid en er geen betaald werk meer verricht wordt.

Er is nog niet zoveel gerichte aandacht op wat wel de derde levensfase genoemd wordt: de levensfase die aanbreekt als de opvoeding van de kinderen is voltooid en er geen betaald werk meer verricht wordt.

De derde levensfase kenmerkt zich door veel vrijheid en de mogelijkheid de tijd zo te besteden als men zelf wil en zelf zijn bezigheden te kiezen. Omdat er weinig aandacht voor deze fase is, ontbreekt het ook vaak aan een gericht aanbod aan actieve ouderen van vrijwilligerswerk.

En dat is wel belangrijk, want ouderen willen vaak wel graag iets doen, maar ze moeten helder voor ogen hebben wat precies van hen gevraagd wordt.

De motivatie van ouderen om vrijwilligerswerk te verrichten kan verschillen: sommigen doen het voor de sociale contacten, anderen willen nieuwe dingen gaan doen en zichzelf ontplooien.

Een derde groep wordt gedreven door de motivatie om anderen te helpen en tenslotte zijn er mensen die de maatschappij beter willen maken. Vaak is de echte motivatie een mengeling van deze factoren, waarbij de een iets meer accent heeft dan de andere.

Conclusie

Het kan voor ouderen dus lastig zijn om vrijwilligerswerk te vinden dat bij hem of haar past omdat veel organisaties nog niet ingespeeld zijn op de oudere vrijwilliger.

Toch zijn er voldoende mogelijkheden voor hen die de moeite nemen wat onderzoek te doen. Het is te hopen dat meer instellingen de oudere als potentiele vrijwilliger ontdekken!

« Terug naar Blog