Skip to main content

Geplaatst: 26 May 2015 van Admin - Acorn Trapliften België & gearchiveerd onder Ouderenzorg

zorg voor ouderen in een rolstoel

Ergotherapie, een kort overzicht

Ergotherapie is er op gericht mensen te behandelen die moeite hebben hun dagelijkse handelingen uit te voeren. dat kan zowel het gevolg zijn van tijdelijke als van permanente beperkingen.

Tijdelijke beperkingen kunnen zijn het niet meer kunnen lopen als gevolg van een val en een botbreuk, permanente beperkingen kunnen allerlei handicaps zijn die de gewone dagelijkse bewegingen bemoeilijken of onmogelijk maken.

Ergotherapie bekijkt op welke manier mensen te trainen zijn om hun handelingsmogelijkheden uit te breiden en welke hulpmiddelen mensen kunnen helpen hun leven zo gewoon mogelijk te leiden.

Een ergotherapeut traint vervolgens de cliënten in de vaardigheden die voor hem of haar van belang zijn en leert hen om met de benodigde hulpmiddelen om te gaan.

Ook ondersteunt een ergotherapeut mantelzorgers in het omgaan met de handelingsbeperkingen van degene voor wie zij zorgen.

Wat is het belang voor ouderen van ergotherapie?

“De ouderdom komt met gebreken” is een bekend gezegde. Bij het ouder worden is de kans op het minder goed functioneren van het bewegingsapparaat steeds sterker aanwezig.

Ergotherapie kan enerzijds ouderen trainen om beter met hun beperkingen om te gaan, maar kan anderzijds ook een analyse maken op grond waarvan bepaald kan worden welke hulpmiddelen en bijvoorbeeld aanpassingen in de woning nodig zijn.

Zo kan bijvoorbeeld bij moeite met trappenlopen een traplift uitkomst bieden. Als deze eenmaal geïnstalleerd is, kan de ergotherapeut, eventueel in overleg met de producent van de traplift, de gebruiker ervan leren hoe er mee om te gaan en hoe de traplift te bedienen.

vrouw voert revalidatie voor gehandicapten

Opleiding tot ergotherapeut

In België wordt de opleiding tot ergotherapeut gegeven aan de hogescholen. Acht Vlaamse hogescholen bieden de opleiding tot bachelor aan. Voor toegang tot de hogeschool is een diploma hoger secundair onderwijs nodig.

Welke precies is niet belangrijk. In de opleiding wordt in de eerste plaats aandacht besteed aan algemene vaardigheden. dat betreft communicatie- en expressievaardigheden en persoonlijke vorming. In de tweede plaats wordt meer specifieke kennis onderwezen.

dat is onder andere medische kennis, de kennis van de verschillende toepassingsmogelijkheden, zoals in de geriatrie of de psychiatrie. Tenslotte krijgt de student training in de praktische vaardigheden die de goede uitvoering van het beroep vereisen.

De opleiding kent stages, waarin praktijkkennis kan worden opgedaan in de verschillende toepassingsgebieden.

Werkgebieden voor de ergotherapeut

Er zijn veel verschillende instellingen waarin een ergotherapeut vervolgens werkzaam kan zijn. Ergotherapeuten werken in ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra of het speciaal onderwijs. Ook is het mogelijk zelf een praktijk te beginnen.

« Terug naar Blog