Skip to main content

Geplaatst: 22 Apr 2015 van Admin - Acorn Trapliften België & gearchiveerd onder Ouderenzorg

Profiel van de mantelzorger.

Mantelzorg wordt steeds belangrijker in onze moderne samenleving. Veel mensen nemen een deel van de zorg op zich als één van hun ouders hulpbehoevend wordt. Voor de mantelzorger verandert er veel. De zorg voor de ouder wordt een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven en vaak moeten andere dingen daarvoor wijken. Het kan moeilijk zijn werk, sociaal leven en mantelzorg te combineren.

Profiel van de mantelzorger

Ongeveer twintig procent van de Belgen levert mantelzorg. Daarin zijn de mensen tussen de 45 en 65 jaar het sterkst vertegenwoordigd. Vaak zorgen mantelzorgers voor hun partner, voor ouders, een ander familielid of huisgenoot. Vrouwen verlenen evenveel mantelzorg als mannen, maar nemen vaak de regelmatige zorg voor hun rekening, terwijl mannen meer occasioneel hulp bieden. De familieleden die zorgen voor hun ouders geven aan dat werk zinvol te vinden en hebben er voldoening van. De meeste kunnen het ook wel aan. Toch zegt een deel van hen het ook wel zwaar te vinden.

Informatie voor mantelzorgers.

Informatie voor mantelzorgers

Mensen die voor hun gehandicapte ouder zorgen kunnen met veel vragen zitten, zowel emotionele als zakelijke. Verscheidene organisaties geven op internet informatie over mantelzorg en over voorzieningen die er voor mantelzorgers zijn. De overheid en vooral de mutualiteiten besteden veel aandacht aan mantelzorg en hebben informatieve websites voor mantelzorgers. Men kan hier kennis nemen van de ervaringen van andere mensen en hun emoties , maar ook over meer praktische zaken.

Ondersteuning van mantelzorgers

Voor de mantelzorger is het in sommige gevallen mogelijk financiële ondersteuning te krijgen in de kosten van de mantelzorg. Zowel de Vlaamse zorgverzekering als gemeenten en provincies bieden hiervoor mogelijkheden. Professionele zorgverleners zijn zich tegenwoordig goed bewust van het belang van mantelzorg. Ze werken samen met de familieleden die de informele zorg uitvoeren en proberen hen te ondersteunen. Dat kan door hen te helpen met het werk, maar ook door te adviseren over voorzieningen die het werk gemakkelijker kunnen maken, zoals bijvoorbeeld speciale bedden of trapliften.

Maatschappelijke positie van mantelzorg

Mantelzorg is niet meer weg te denken uit de moderne samenleving. De vergrijzing brengt met zich mee dat professionele zorg steeds meer geld gaat kosten. Mantelzorg is daarom noodzakelijk om een goede en betaalbare zorg te kunnen behouden. En het heeft als positief effect dat het bijdraagt aan de vorming en het behoud van de sociale gemeenschap. Ook voor het individu blijkt de balans naar de positieve kant door te slaan: mantelzorg kan zwaar zijn, maar geeft erg veel voldoening.

« Terug naar Blog