Skip to main content

Geplaatst: 21 Jan 2015 van Admin - Acorn Trapliften België & gearchiveerd onder Ouderenzorg

België vergrijst. Dat geldt ook voor alle 28 landen van de Europese unie, zo blijkt uit een publicatie van de Vlaamse overheid. Zowel in Wallonië als in Vlaanderen is het aandeel van ouderen - dat zijn mensen van 65 jaar en ouder - gemeten in 2013, gestegen ten opzichte van 2003.

causes of aging in belgium

Het Brussels gewest vormt een uitzondering: het aandeel ouderen daalt daar van 15,9 % in 2003 naar 13,9% in 2013. In Vlaanderen is de stijging sterker dan in Wallonië, van 18,2% in 2003 naar 19,4 in 2013. De vergrijzing zal de komende decennia naar verwachting verder toenemen. In 2040 zal het aandeel ouderen in de bevolking van België op 22% liggen.

België en Europa

België bevindt zich daarmee in de middenmoot in Europa. Landen met verhoudingsgewijs de meeste ouderen zijn Italië, Griekenland en Duitsland.

In deze landen lag het percentage ouderen in 2013 al boven de 20%. Ook in 2003 waren dit de meest vergrijsde landen. Aan de andere kant van de grafiek staan landen als Ierland, Cyprus en Slowakije. Deze landen hadden in 2003 elk minder dan 10% ouderen boven de 65 jaar. Ook in 2013 zijn het nog steeds de jongste landen. Alle landen zijn in 2013 “grijzer” dan in 2003, met als enige uitzondering Luxemburg, waar het percentage ongeveer gelijk bleef.

Oorzaken van vergrijzing

De vergrijzing wordt in de eerste plaats veroorzaakt doordat er in Europa steeds minder kinderen geboren worden. Daarom zal de vergrijzing in Europa ook verder toenemen; het aandeel van mensen onder de 15 jaar daalt gestaag en dat van ouderen wordt steeds groter.De tweede reden van de vergrijzing is het feit dat mensen een steeds hogere leeftijd bereiken. . Sinds 1970 zijn de mensen in West-Europa 6 tot 8 jaar ouder geworden. In Oost-Europa is dit minder, maar ook daar stijgt sinds de val van het communisme de levensverwachting.

België is het krijgen van een oudere generatie

Gevolgen van vergrijzing.

Vergrijzing heeft grote gevolgen op sociaal-economisch terrein. De kosten voor pensioenen worden steeds hoger omdat steeds meer mensen er steeds langer van gebruik maken. Tegelijkertijd wordt de groep die deze kosten moet opbrengen steeds kleiner!

Veel landen zijn er daarom toe overgegaan om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen. Mensen moeten langer doorwerken, enerzijds om mee te betalen aan de kosten van pensioenen van anderen, maar anderzijds ook omdat ze op die manier minder lang zelf van het pensioen gebruik maken. Ook in België wordt deze discussie gevoerd. Het is in ieder geval wel duidelijk dat er iets zal moeten gebeuren!

« Terug naar Blog