Skip to main content

Geplaatst: 14 Jan 2015 van Admin - Acorn Trapliften België & gearchiveerd onder Nieuws

In de zesde staatshervorming wordt geregeld dat het beleid voor de residentiele ouderenvoorzieningen voortaan niet meer door de federale overheid gevoerd wordt maar door de Vlaamse regering. Dat betekent onder andere dat Vlaanderen ook de prijzen voor deze zorg gaat vaststellen. De overheid heeft het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid de taak gegeven om hiervoor te zorgen.

het zal onrust veroorzaken

Onrust: Wat Gaat er Gebeuren?

In eerste instantie heeft dat bij ouderen onrust veroorzaakt. Zou de Vlaamse regering overgaan tot prijsverhogingen, nu zij de macht heeft om dat te doen? Minister Jo Vandeurzen heeft onlangs gereageerd op de beroering die ontstaan is.

Hij heeft benadrukt dat de Vlaamse regering doordacht en met overleg met deze zaken wil omgaan. Bij veranderingen zal de weg van geleidelijkheid bewandeld worden, zei hij.

Eén van de grote voordelen van de staathervorming is dat er nu afstemming kan plaatsvinden met het Vlaams beleid voor sociale bescherming. Er zal dan ook een nieuw financieringsmodel en prijzenbeleid komen voor de residentiële zorg dat ingekaderd is in die sociale bescherming.

De ouderenvoorzieningen en de gebruikers zullen bij het overleg daarover betrokken worden.Verder heeft hij beloofd dat er voorlopig geen grote prijsverhogingen zullen komen. Het bestaande beleid zal in eerste instantie gewoon doorgevoerd worden. Geruchten dat er verhogingen van de dagprijzen zouden kunnen komen tot aan wel 20 % heeft Vandeurzen krachtig ontkend. Daar is geen sprake van, zei hij.

Meer Geld Voor Ouderenzorg

Het is zelfs zo, dat Vlaanderen extra investeert in de ouderenzorg. Er is voor 2014 en 2015 extra budget vrijgemaakt van 60 miljoen. Dat zal voornamelijk gebruikt worden voor de uitbreiding van woongelegenheid in woonzorgcentra.

sociale hervormingen om onrust te veroorzaken

Daarmee wordt de stijgende vraag aan deze voorzieningen opgevangen. De Vlaamse regering staat voor een omvangrijke taak om het beleid in de toekomst vormgegeven.

Het parlement heeft de regering de opdracht gegeven een nieuw financieringsmodel te ontwikkelen en heeft tevens bepaald dat de investeringssubsidies voor woonzorgcentra, centra voor kort verblijf en dagverzorgingscentra wordt beëindigd. De bekostiging moet worden opgenomen in het nieuwe financieringsstelsel.

Tenslotte

Er zal de komende jaren veel veranderen in de residentiële ouderenzorg. Vooral de ouderen, die nu nog zelfstandig wonen, maar wellicht in de toekomst op residentiële voorzieningen aangewezen zullen zijn, zullen daar mee te maken krijgen.Maar voorlopig is er gelukkig geen reden tot ongerustheid. De veranderingen zullen geleidelijk plaatsvinden en op korte termijn zullen er geen grote prijsverhogingen zijn.

« Terug naar Blog